Absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści poznali we wtorek 16 lipca wyniki rekrutacji do wybranych klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Na tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły poza Chojnowem, czekają jeszcze wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o szkole, zajęciach pozalekcyjnych i projektach zagranicznych realizowanych w placówce są pod adresem: pzs-chojnow.pl

Do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się 115 absolwentów gimnazjów oraz 72 absolwentów szkół podstawowych

Starosta Powiatu Legnickiego Adam BabuśkaPowiatowy Zespół Szkół w Chojnowie do procesu rekrutacji, w tym podwójnym roczniku, przygotowywał się dużo wcześniej. Jestem zadowolony, że w tym trudnym organizacyjnie okresie rekrutacja w szkole powiatowej przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję za to dyrekcji szkoły i nauczycielom, którzy nadzorowali proces kwalifikacji uczniów – mówi Adam Babuśka, starosta legnicki.

W ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020 powiat przygotował 300 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Na absolwentów gimnazjum czekają jeszcze miejsca w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w klasach Technikum na kierunkach: mechanik, pojazdy samochodowe, handlowiec, ekonomista, hotelarstwo, żywienie i usługi gastronomiczne, w Liceum na profilach: humanistyczno-językowym i pożarniczo-biologicznym oraz w Szkole Branżowej I stopnia na kierunku: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i w klasie wielozawodowej.

Absolwenci szkół podstawowych mają do wyboru miejsca w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w klasach Technikum na kierunkach: mechanik, pojazdy samochodowe, handlowiec, ekonomista, hotelarstwo, w Liceum na profilach: humanistycznym z edukacją medialną, biologiczno-chemicznym z edukacją ekologiczną i matematyczno-informatycznym oraz w Szkole Branżowej I stopnia na kierunku: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i w klasie wielozawodowej.

Podejmując naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie uczniowie mają szansę na atrakcyjne wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne do takich krajów jak: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, a dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej na osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, maturalnych i kwalifikacji zawodowych. Ponadto Powiat jako organ prowadzący od 2011 roku wspiera uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce stypendiami, a wykazujących uzdolnienia sportowe, artystyczne i osiągnięcia naukowe nagrodami przyznawanymi przez starostę legnickiego.

Zapraszamy do podjęcia nauki w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie nie tylko uczniów ze szkół gminnych powiatu legnickiego, ale też uczniów z Legnicy, którzy zdecydują się podjąć naukę w chojnowskiej szkole. Dogodne połączenia kolejowe i busów sprzyjają podjęciu takiej decyzji.