Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści poznali we wtorek 16 lipca wyniki rekrutacji do wybranych klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Na tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły poza Chojnowem, czekają jeszcze wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o szkole, zajęciach pozalekcyjnych i projektach zagranicznych realizowanych w placówce są pod adresem: pzs-chojnow.pl

Do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się 115 absolwentów gimnazjów oraz 72 absolwentów szkół podstawowych

Starosta Powiatu Legnickiego Adam BabuśkaPowiatowy Zespół Szkół w Chojnowie do procesu rekrutacji, w tym podwójnym roczniku, przygotowywał się dużo wcześniej. Jestem zadowolony, że w tym trudnym organizacyjnie okresie rekrutacja w szkole powiatowej przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję za to dyrekcji szkoły i nauczycielom, którzy nadzorowali proces kwalifikacji uczniów – mówi Adam Babuśka, starosta legnicki.

W ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020 powiat przygotował 300 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Na absolwentów gimnazjum czekają jeszcze miejsca w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w klasach Technikum na kierunkach: mechanik, pojazdy samochodowe, handlowiec, ekonomista, hotelarstwo, żywienie i usługi gastronomiczne, w Liceum na profilach: humanistyczno-językowym i pożarniczo-biologicznym oraz w Szkole Branżowej I stopnia na kierunku: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i w klasie wielozawodowej.

Absolwenci szkół podstawowych mają do wyboru miejsca w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w klasach Technikum na kierunkach: mechanik, pojazdy samochodowe, handlowiec, ekonomista, hotelarstwo, w Liceum na profilach: humanistycznym z edukacją medialną, biologiczno-chemicznym z edukacją ekologiczną i matematyczno-informatycznym oraz w Szkole Branżowej I stopnia na kierunku: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i w klasie wielozawodowej.

Podejmując naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie uczniowie mają szansę na atrakcyjne wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne do takich krajów jak: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, a dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej na osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, maturalnych i kwalifikacji zawodowych. Ponadto Powiat jako organ prowadzący od 2011 roku wspiera uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce stypendiami, a wykazujących uzdolnienia sportowe, artystyczne i osiągnięcia naukowe nagrodami przyznawanymi przez starostę legnickiego.

Zapraszamy do podjęcia nauki w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie nie tylko uczniów ze szkół gminnych powiatu legnickiego, ale też uczniów z Legnicy, którzy zdecydują się podjąć naukę w chojnowskiej szkole. Dogodne połączenia kolejowe i busów sprzyjają podjęciu takiej decyzji.