Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Delegacja składająca się z 15 samorządowców z terenu żółkiewskiego na Ukrainie spotkała się z władzami powiatu legnickiego. Gości zza wschodniej granicy w starostwie przyjęli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Spotkanie było okazją do rozmów na temat zasad działalności samorządów w obu krajach oraz o odnowieniu współpracy w ramach podpisanego w 2000 roku porozumienia pomiędzy dwoma samorządami.

Celem wizyty było również poznanie naszego powiatu dlatego zaproponowaliśmy naszym gościom zwiedzanie Chojnowa, gdzie w Muzeum Regionalnym poznali historię regionu i spotkali się z Burmistrzem Miasta Janem Serkiesem. Kolejnym punktem odwiedzin był DPS w Legnickim Polu oraz Prochowice, gdzie na gości czekali Wicestarosta Janina Mazur, Radny Powiatu Legnickiego Jan Łukasz, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski. Goście w Prochowicach zwiedzili Zamek, park oraz Rynek. Delegacja zwiedziła również legnicką Katedrę, Zamek Piastowski oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, w której poznali możliwości kształcenia, a także zostali bardzo ciepło przyjęci.

Pobyt w powiecie legnickim przebiegał w miłej atmosferze, a spotkania, zwiedzane miejsca i zabytki z pewnością dadzą impuls do pogłębienia współpracy w wielu dziedzinach.