Delegacja składająca się z 15 samorządowców z terenu żółkiewskiego na Ukrainie spotkała się z władzami powiatu legnickiego. Gości zza wschodniej granicy w starostwie przyjęli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Spotkanie było okazją do rozmów na temat zasad działalności samorządów w obu krajach oraz o odnowieniu współpracy w ramach podpisanego w 2000 roku porozumienia pomiędzy dwoma samorządami.

Celem wizyty było również poznanie naszego powiatu dlatego zaproponowaliśmy naszym gościom zwiedzanie Chojnowa, gdzie w Muzeum Regionalnym poznali historię regionu i spotkali się z Burmistrzem Miasta Janem Serkiesem. Kolejnym punktem odwiedzin był DPS w Legnickim Polu oraz Prochowice, gdzie na gości czekali Wicestarosta Janina Mazur, Radny Powiatu Legnickiego Jan Łukasz, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski. Goście w Prochowicach zwiedzili Zamek, park oraz Rynek. Delegacja zwiedziła również legnicką Katedrę, Zamek Piastowski oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, w której poznali możliwości kształcenia, a także zostali bardzo ciepło przyjęci.

Pobyt w powiecie legnickim przebiegał w miłej atmosferze, a spotkania, zwiedzane miejsca i zabytki z pewnością dadzą impuls do pogłębienia współpracy w wielu dziedzinach.