Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W niedzielę 11 sierpnia br., w chojnowskiej farze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na koncercie inaugurującym czwarty już cykl Letnich Koncertów Organowych wybrzmiały utwory grane przez Arkadiusza Popławskiego, znanego mistrza gry na organach. Wśród osób licznie przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe byli zaproszeni goście: Senator RP Dorota Czudowska, Poseł RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur. Wysłuchane utwory muzyczne były prawdziwą uczta duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry nagrodzone zostały gromkimi brawami na stojąco. Koncert prowadził Grzegorz Gapski, pomysłodawca letnich koncertów organowych, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

Kolejny koncert odbędzie się 18 sierpnia br. o godz. 17.00 w Bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Będzie to koncert na cztery ręce, zagrają Tomasz Padoł i Sebastian Kresali.

Arkadiusz Popławski, urodzony 24 września 1975 r. w Raciborzu na Górnym Śląsku. Występował m. in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóralnych Fide et Amore w Żorach, podczas Dni Muzyki Organowej organizowanych przez władze miasta Rybnika i Raciborza. Przez kilka lat brał udział jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach, brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertował na Wielkanocnych Koncertach Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej, a także w Leverkusen w Niemczech w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht. W 2010 roku grał na Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, a w latach 2010 i 2011 na Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W 2011 roku koncertował na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Koncertował także na Litwie i Słowacji . Od 2003 r. prowadzi działalność organmistrzowską, dawniej na terenie Górnego i Dolnego Śląska, obecnie na Pomorzu i Warmii.

Partnerem Letnich Koncertów Organowych są Koleje Dolnośląskie S.A