W niedzielę 11 sierpnia br., w chojnowskiej farze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na koncercie inaugurującym czwarty już cykl Letnich Koncertów Organowych wybrzmiały utwory grane przez Arkadiusza Popławskiego, znanego mistrza gry na organach. Wśród osób licznie przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe byli zaproszeni goście: Senator RP Dorota Czudowska, Poseł RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur. Wysłuchane utwory muzyczne były prawdziwą uczta duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry nagrodzone zostały gromkimi brawami na stojąco. Koncert prowadził Grzegorz Gapski, pomysłodawca letnich koncertów organowych, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

Kolejny koncert odbędzie się 18 sierpnia br. o godz. 17.00 w Bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Będzie to koncert na cztery ręce, zagrają Tomasz Padoł i Sebastian Kresali.

Arkadiusz Popławski, urodzony 24 września 1975 r. w Raciborzu na Górnym Śląsku. Występował m. in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóralnych Fide et Amore w Żorach, podczas Dni Muzyki Organowej organizowanych przez władze miasta Rybnika i Raciborza. Przez kilka lat brał udział jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach, brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertował na Wielkanocnych Koncertach Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej, a także w Leverkusen w Niemczech w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht. W 2010 roku grał na Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, a w latach 2010 i 2011 na Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W 2011 roku koncertował na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Koncertował także na Litwie i Słowacji . Od 2003 r. prowadzi działalność organmistrzowską, dawniej na terenie Górnego i Dolnego Śląska, obecnie na Pomorzu i Warmii.

Partnerem Letnich Koncertów Organowych są Koleje Dolnośląskie S.A