Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Drugie organowe spotkanie (z czterech planowanych) odbyło się 18 sierpnia br. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Wnętrze przepięknej Bazyliki przepełniły dźwięki utworów granych na cztery ręce. Tym razem swoje umiejętności zaprezentował duet organowy Tomasz Padoł & Sebastian Kresali.  Na koncert przybyło wielu miłośników muzyki, którzy wsłuchiwali się w dźwięki płynące z organowych piszczałek. Wśród zasłuchanych gości byli: Poseł RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Organy są największym instrumentem, nieporównywalnym z żadnym innym, jaki został wymyślony – pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych, sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki i bardzo często różnorodności barw i możliwości kolorystycznych, a także pod względem złożoności konstrukcyjnej. W wielu aspektach (głośność, brzmienie, barwa) przewyższają orkiestrę symfoniczną, chociaż na organach gra tylko jeden człowiek.  W tym przypadku wrażenia te miały podwójną moc, grał bowiem znamienity duet.  

Kolejny, trzeci koncert odbędzie się 25 sierpnia o godz. 1900 w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Tym razem organom towarzyszyć będzie trąbka.

Tomasz Padoł urodził się 11 września 1995 roku w Mogilnie (woj. Kujawsko-pomorskie). Naukę gry na organach rozpoczął w 2011 roku w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, działającym przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, które to ukończył w 2015 roku z wyróżnieniem. W 2015 roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na specjalności muzyka kościelna w klasie organów prof. Elżbiety Karolak. Jest również członkiem dwóch chórów studenckich – Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej oraz Chóru Kameralnego "Motet et Madrigal". Od 2010 roku posługuje jako organista w swojej rodzinnej parafii pw. św. Józefa w Kołodziejewie. Brał udział w kursach dot. interpretacji organowej oraz improwizacji prowadzonych przez m.in. Martina Sandera oraz Pawła Seligmana. Czynnie praktykuje również jako adept sztuki organmistrzowskiej.

 Sebastian Kresali – Ukończył Metropolitalne Studium Organistowskie we Wrocławiu w klasie organów mgr Łukasza Romanka. Jest studentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność Muzyka Kościelna w klasie organów dr Marka Fronca. Od 1 września 2013 r. pełni funkcję głównego organisty w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie.

Partnerem Letnich Koncertów Organowych są Koleje Dolnośląskie S.A