Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Punktualnie o godz. 900, 2 września, na boisku szkolnym Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Tegoroczna inauguracja miała patriotyczny wydźwięk. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi i przybyłymi na uroczystość kombatantami dokończyła „Przerwany Marsz” do szkoły w roku 1939. W ten sposób uczczono, podziękowano i oddano hołd Polskim Dzieciom Wojny. Akcja Przerwany Marsz odbyła się w ponad 1000 szkół w naszej Ojczyźnie.

Wśród zaproszonych gości byli: starosta legnicki Adam Babuśka, członkowie zarządu powiatu Krzysztof Sowiński i Grzegorz Gapski, Maria Kisielewska-Podrez prezes zarządu Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, przedstawiciele koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ziemi chojnowskiej, Ryszard Kawka Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Chojnowie, Paweł Dąbrowa Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Chojnowie, Barbara Landzberg dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, Mariusz Gerbera dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie, przedstawiciele pracodawców, rodziców z przewodniczącym Rady Rodziców szkoły Zbigniewem Darmorosem.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie w tym roku szkolnym, zgodnie ze zmianami prawa oświatowego, przyjął do klas pierwszych absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej i absolwentów III klas gimnazjum. Uczniowie podjęli naukę w klasach liceum, technikum i szkole branżowej
I stopnia. Klasy pierwsze po szkole podstawowej będą się uczyły
w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum i trzyletniej szkole branżowej I stopnia, po gimnazjum w trzyletnim liceum, czteroletnim technikum
i trzyletniej szkole branżowej I stopnia. Zarówno pierwszoklasiści jak uczniowie klas starszych będą mogli uczestniczyć w projektach unijnych rozwijających różne kompetencje oraz w stażach i praktykach zagranicznych.

Wszystkim uczniom życzymy satysfakcji z wyboru szkoły i osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.