Herb Powiatu Legnickiego
„Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde

czyni nas silniejszymi (…)”

Henry Ford

 

Z okazji Światowego Dnia Sybiraka przypadającego w rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę składamy wszystkim Członkom Związku Sybiraków najserdeczniejsze życzenia.

Zapewniamy o głębokim szacunku i czci dla Sybiraków, którzy za to, że byli Polakami zostali skazani na poniewierkę, więzienia oraz zsyłki. Losy Sybiraków są autentycznym świadectwem historii polskiego narodu, jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Życzymy wszystkim Sybirakom zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i radości. Niech Państwa poświęcenie i doświadczenie będą pielęgnowane w pamięci kolejnych pokoleń.

Wicestarosta Legnicki

Janina Mazur
Starosta Legnicki

Adam Babuśka

Legnica, dnia 17.09.2019 r.