Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, 14 września br. pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bp Prof. Hab. Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego odbyła się konferencja inaugurująca IX tydzień wychowania odbywający się pod hasłem: „Zamieszkać razem z Jezusem”. Konferencja była poświęcona wychowaniu i samorządowej polityce wobec małżeństw i rodzin.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej zaprosili uczestników konferencji na mszę świętą o godzinie 10.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W ten wymowny sposób rozpoczęła się Konferencja, podczas której rozważano wiele bardzo ważnych tematów m.in.: „Budowanie relacji w procesie wychowania” – wykład prowadził Ks. Bp Marek Mendyk. Kolejne zagadnienia związane z polityką rodzinną i wychowaniem dzieci poruszano w następujących wykładach: „Św. Jan Paweł II – Patron rodzin i ojciec światowych spotkań rodzin” – Ks. Dr Bogusław Wolański, „Prawne uwarunkowania wsparcia samorządu dla małżeństwa i rodziny na przykładzie samorządowej karty praw rodzin” – dr Marcin Olszówka z ORDO IURIS, „Rola świadectwa w wychowaniu” - Ks. Dr Marek Osmulski. Starosta legnicki Adam Babuśka przedstawił informację nt.: „Rok rodziny w Powiecie Legnickim”. Wykłady zainspirowały uczestników do dyskusji z prelegentami. Podsumowania konferencji dokonała Stanisława Repa. Wykłady i wystąpienia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu, a wśród zaproszonych gości byli: Senator RP Dorota Czudowska, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, dr Tadeusz Samborski Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu.

Foto:
legnica.fm,
M.J