Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie! Wpis do BDO
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W minioną sobotę, 21 września, Goliszów był po raz kolejny gospodarzem Mistrzostw Powiatu Legnickiego w Warcabach. Na rozgrywki zgłosiło 42 uczestników z czterech gmin powiatu legnickiego: Chojnów, Legnickie Pole, Kunice i miasta Chojnów.

Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Legnicy, samorząd powiatowy i gminny reprezentowany był na otwarciu mistrzostw przez Elżbietę Iwanicką - dyrektora Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym oraz Janusza Cygana - specjalistę ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Chojnów.

Największą część uczestników stanowili reprezentanci szkół podstawowych: SP nr 4 z Chojnowa oraz z Niedźwiedzic i Bieniowic. Rywalizacja w kilku kategoriach wiekowych odbyła się pod czujnym okiem sędziego Henryka Balkiewicza.

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów:

kategoria do lat 10 - dziewczęta

 1. Aleksandra Pawlik - SP 4 Chojnów - 5,0 pkt
 2. Wiktoria Otfinowska - SP Bieniowice - 3,5 pkt,
 3. Aleksandra Kołodziejczyk - SP 4 Chojnów - 3,0 pkt
 4. Julia Baran - SP Bieniowice - 3,0 pkt
 5. Nadia Sawicka - SP Bieniowice - 2,5 pkt
 6. Weronika Łagoda - SP Niedźwiedzice - 1,0 pkt

kategoria do lat 10 – chłopcy (startowało 10 zawodników)

 1. Michał Jankowski - SP nr 4 Chojnów - 7,0 pkt
 2. Szymon Lipski - SP Niedźwiedzice - 5,5 pkt
 3. Antoni Lipa - SP Niedźwiedzice - 4,0 pkt
 4. Wiktor Wilkowski - SP Bieniowice - 4,0 pkt
 5. Filip Kudłaty - SP Niedźwiedzice - 4,0 pkt
 6. Antoni Łach - SP Niedźwiedzice - 3,5 pkt

kategoria 11-12 lat - chłopcy

 1. Michał Gurgul - SP nr 4 Chojnów - 7,0 pkt
 2. Piotr Kulawiak - SP Niedźwiedzice - 4,5 pkt
 3. Przemysław Karnacz - SP nr 4 Chojnów - 4,0 pkt
 4. Bartłomiej Urban - SP Bieniowice - 4,0 pkt
 5. Oliwier Jarosz - SP Niedźwiedzice - 2,0 pkt
 6. Michał Kudłaty - SP Niedźwiedzice - 0,5 pkt

kategoria 11-12 lat – dziewczęta

 1. Julia Grzech - SP 4 Chojnów - 5,5 pkt
 2. Luiza Winiarska - SP Niedźwiedzice - 0,5 pkt

kategoria 13 -18 lat (startowało 15 zawodników)

 1. Marcel Sochacki - Legnickie Pole - 4,0 pkt
 2. Gabriela Zarzycka - SP Bieniowice - 4,0 pkt
 3. Kacper Oszczęda - SP Niedźwiedzice - 4,0 pkt
 4. Mateusz Drapiewski - Legnickie Pole - 4,0 pkt
 5. Szymon Babula - SP Niedźwiedzice - 4,0 pkt
 6. Katarzyna Ostropolska - SP 3 Chojnów - 4,0 pkt

kategoria 19 lat i starsi

 1. Tadeusz Lesiak - Legnickie Pole - 6,5 pkt
 2. Jakub Ostropolski - LZS MEWA Goliszów - 6,0 pkt
 3. Aleksander Ciołczyk - LZS „Mewa” Goliszów - 4,0 pkt

najmłodszy zawodnik: Aleksander Gawor z SP Bieniowice

najstarszy zawodnik: Aleksander Ciołczyk, z Goliszowa

Nagrody wręczała Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych - Elżbieta Iwanicka i Wiceprzewodniczący Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS -Tadeusz Chodorowski.

Dyplomy sponsorowała Drukarnia UNIFOT w Chojnowie.

Puchary dla Najmłodszego i Najstarszego zawodnika, ufundowała Gmina Chojnów.

 

Wsparcie finansowe udzielone przez Powiat Legnicki.

 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 w swoich kategoriach otrzymali puchary, za miejsca 1-3 medale, za miejsca 1-6 dyplomy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach uzyskali prawo udziału w Turnieju Strefowym Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. - 19.10.2019 r. w Ciechowie.