Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
  • Inspektor Ochrony Danych

    Inspektor Ochrony Danych

    Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
    tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
    pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
    Klauzula informacyjna – monitoring
    Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

  • Nieodpłatna pomoc prawna

    Nieodpłatna pomoc prawna

    Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

    1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
    2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

    W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

  • Miejski Rzecznik Konsumentów

    Miejski Rzecznik Konsumentów

    Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

                Urząd Miasta Legnicy,
                    pl. Słowiański 8
                    e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

     

Z inicjatywy Starosty Legnickiego Adama Babuśki odbyło się spotkanie "Przyszłość rezerwatu przyrodniczego Jezioro Koskowickie".

Na spotkaniu omówiony został obecny stan rezerwatu oraz samego zbiornika, a także przedstawiono katalog działań mogących poprawić panujące tam warunki.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa  oraz Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, a także przedstawiciele Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Polskiego Związku Wędkarskiego, Koła PZW "Legnica Kotwica", pracownicy komórek merytorycznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz członkowie Fundacji FOPIT- GOBI.