W poniedziałek 7 października br. nasz urząd odwiedziła Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Spotkanie Pani Minister z władzami naszego powiatu było nie tylko okazją do rozmów na temat wyzwań oświatowych stojących przed samorządami w najbliższych latach, ale też o możliwościach rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, w kontekście zmian wprowadzanych w szkolnictwie zawodowym.

W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Janina Mazur, Członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński i Grzegorz Gapski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski.

Wśród tematów poruszanych w siedzibie Starostwa był również wątek edukacji publicznej z zakresu działalności młodzieżowych organów doradczych władz powiatu. Pani Minister wraz ze Starostą Legnickim Adamem Babuśką mieli przyjemność wręczyć Wiktorowi Ziembowiczowi, uczniowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, zaświadczenie o powołaniu w skład Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego.

Młodzieżowy Zespół Doradczy Starosty Legnickiego został Powołany Zarządzeniem Starosty Legnickiego miedzy innymi z inicjatywy tego młodego, ale już mającego pierwsze doświadczenie polityczne ucznia naszej szkoły.

Wizyta Pani Minister Marzeny Machałek zakończyła się odwiedzinami w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Podczas wizyty w szkole Pani Minister nie tylko zapoznała się z wyposażeniem sal dydaktycznych jednostki, ale również ze zdolnościami kulinarnymi uczniów z kierunku nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie z tego kierunku kształcenia przygotowali poczęstunek, który nie tylko wyśmienicie smakował, ale również się prezentował, a to dzięki technice carvingu, czyli technice „rzeźbienia” warzyw.