Data złożenia

15.10.2019

Przedmiot petycji

Możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych, treść do pobrania z BIP

Zgoda na ujawnienie danych

TAK

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

Robert Łaniewski

Prezes Zarządu

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

15.10.2018

Sprawdzenie spełniania wymogów ustawowych

15.10.2018

Zamieszczenie petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej powiatu

16.10.2018

Konsultacja z radcą prawnym

21.10.2019

Sposób załatwienia petycji:

 

Przekazanie petycji do rozpatrzenia według właściwości przez gminy Powiatu Legnickiego

21.10.2019

Powiadomienie wnoszącego petycję o jej przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości

21.10.2019