W dniu 13-11-2019 r.  dokonano uroczystego otwarcia rodzinnego Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, którego dyrektorką jest Pani Renata Pinczuk-Brymerska.   Głównym inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Kazimierz Burtny - były Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wraz z Sekretarz Dorotą Kiełb, w imieniu Posła Adama Lipińskiego reprezentantka Biura Poselskiego, ksiądz Dziekan Tadeusz Dąbski, Sponsorzy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Dom Dziecka „Słoneczko” powstał z myślą o przeznaczeniu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla dzieci w wieku do 10 lat. Placówka została uruchomiona dzięki środkom finansowym powiatu legnickiego oraz wielkiemu zaangażowaniu i wsparciu licznych sponsorów: Fundacja Dom Dbamy o Młodych - Projekt "Nasze nowe 4 kąty" zakupiła meble i wyposażenie; Jeronimo Martins Polska S.A. ufundowało wymianę instalacji elektrycznej i zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem; Klub VaG Legnica oraz Pan Krzysztof Błądziński zasponsorowali urządzenie zabawowe na placu zabaw oraz wyposażenie typu puffy. Prezenty dla małych mieszkańców domu przynieśli i przekazali na ręce Pani Dyrektor także inni zaproszeni goście – Pani Burmistrz Prochowic, Poseł na Sejm RP Adam Lipiński, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.  Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu ludzi, powstał przyjazny i nowoczesny Dom Dziecka, w którym mali podopieczni będą mieli zapewniony prawidłowy rozwój, poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie.