Drukuj

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego TPD Kazimierza Pleśniaka, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń oraz Radna Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk-Pyrz wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku, który odbył się w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście. Wśród nich Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr. Tadeusz Samborski oraz Parlamentarzyści i ich przedstawiciele.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Legnicy za systematyczny wysiłek na rzecz dobra dzieci poza ramami obowiązków zawodowych i bezpośrednią pracę dla jego dobra wyróżnił odznaką Przyjaciel Dziecka Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur za okazywane dzieciom serce, pomoc i poniesiony trud
w stworzeniu warunków dla ich pomyślnego rozwoju wyróżniona została Medalem Wdzięczności.