Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu 22.11.2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie Aktów powołania Członkom Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego, w którym udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski. Opiekunem Zespołu została Joanna Zieziula.

Zespół składa się z następujących osób:
1) Wiktor Ziembowicz – przedstawiciel Starosty Legnickiego,
2) Maja Majchrzak - przedstawicielka Gminy Legnickie Pole,
3) Dawid Maksymiak - przedstawiciel Gminy Kunice,
4) Agata Łakoma - przedstawicielka Gminy Krotoszyce,
5) Bartosz Jakubowski - przedstawiciel Gminy Miłkowice,
6) Klaudia Mojzyk - przedstawicielka Gminy Prochowice,
7) Tymoteusz Krakowski - przedstawiciel Miasta Chojnów,
8) Julia Zawadzka - przedstawicielka Gminy Chojnów,
9) Marta Kuźniar - przedstawicielka Gminy Ruja.

 Wręczenie aktów powołania było wypełnieniem Zarządzenia Nr 73/2019 Starosty Legnickiego w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. W skład Zespołu weszło 9 członków, tj. po jednym reprezentancie z każdej gminy położonej na obszarze powiatu legnickiego i 1 wskazany przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Akt powołania reprezentanta Starosty Legnickiego Wiktora Ziembowicza odbył się 7 października br., dzisiejsze powołania uzupełniły skład Zespołu.

Rolą Zespołu jest upowszechnianie współpracy młodzieży z samorządem powiatowym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Działania te mają zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym między pokoleniami, na poziomie lokalnym. Kadencja Zespołu trwać będzie 2 lata licząc od dnia jego pierwszego posiedzenia.