W dniu 22.11.2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie Aktów powołania Członkom Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego, w którym udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski. Opiekunem Zespołu została Joanna Zieziula.

Zespół składa się z następujących osób:
1) Wiktor Ziembowicz – przedstawiciel Starosty Legnickiego,
2) Maja Majchrzak - przedstawicielka Gminy Legnickie Pole,
3) Dawid Maksymiak - przedstawiciel Gminy Kunice,
4) Agata Łakoma - przedstawicielka Gminy Krotoszyce,
5) Bartosz Jakubowski - przedstawiciel Gminy Miłkowice,
6) Klaudia Mojzyk - przedstawicielka Gminy Prochowice,
7) Tymoteusz Krakowski - przedstawiciel Miasta Chojnów,
8) Julia Zawadzka - przedstawicielka Gminy Chojnów,
9) Marta Kuźniar - przedstawicielka Gminy Ruja.

 Wręczenie aktów powołania było wypełnieniem Zarządzenia Nr 73/2019 Starosty Legnickiego w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. W skład Zespołu weszło 9 członków, tj. po jednym reprezentancie z każdej gminy położonej na obszarze powiatu legnickiego i 1 wskazany przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Akt powołania reprezentanta Starosty Legnickiego Wiktora Ziembowicza odbył się 7 października br., dzisiejsze powołania uzupełniły skład Zespołu.

Rolą Zespołu jest upowszechnianie współpracy młodzieży z samorządem powiatowym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Działania te mają zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym między pokoleniami, na poziomie lokalnym. Kadencja Zespołu trwać będzie 2 lata licząc od dnia jego pierwszego posiedzenia.