Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Nocna i świąteczna opieka medycznaPunkty nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej realizują świadczenia od godz. 1800 do godz. 800 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne i w święta. Zgodnie z wykazem świadczeniobiorców, którzy podpisali umowę z NFZ na terenie powiatu legnickiego nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zabezpieczają:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica:

Poniedziałek-piątek 

godz.18.00 – 8.00 w pierwszej kolejności pacjent zgłasza się na SOR i dokonuje rejestracji do lekarza, po rejestracji pacjent kierowany jest do Przychodni (pomieszczenia pod SOR)

Sobota-Niedziela  

od godz. 8.00-20.00 pacjent rejestruje się bezpośrednio w Przychodni (wejście pod siedzibą SOR-u)

po godz. 20.00 pacjent w pierwszej kolejności zgłasza się na SOR i dokonuje rejestracji, po rejestracji pacjent kierowany jest do Przychodni (pomieszczenia pod SOR-em)

Telefony kontaktowe:

POZ dorośli 76 721 11 11

POZ dzieci 76 721 14 63

Gabinet zabiegowy:

godziny otwarcia: 8.30 – 13.00 oraz 15.30 – 20.00

Przychodnia Rejonowa ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów
BUDYNEK II od strony ul. Kazimierza Wielkiego 11

Telefony kontaktowe:

Gabinet zabiegowy tel. 607 847 187,
Gabinet lekarski      tel. 76 819 17 89


W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na wizytę w przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Współpracujemy