Drukuj

W czwartek, 28 listopada 2019 r. odbyła się, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Legnickiego w trybie nadzwyczajnym, XI Sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której Radni przyjęli jedną uchwałę, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 r.

W związku ze zmianą miejsca zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Księginice wśród obecnych gości był Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia.

Zapraszamy do zapoznania się z programem posiedzenia oraz zapisem video sesji.