Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wczoraj, 4 grudnia 2019 r. na zaproszenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybyli do Legnicy z wizytą studyjną, w ramach współpracy partnerskiej Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, uczniowie z Litwy, z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Powiat legnicki współuczestniczył w trzecim dniu pobytu gości. Z powodu napiętego harmonogramu pobytu goście nie mogli zwiedzić atrakcji powiatu legnickiego, ani poznać oferty edukacyjnej szkoły prowadzonej przez powiat. Starostwo powiatowe zorganizowało zwiedzanie Muzeum Miedzi i wystawy obrazów Jana Matejki. Podczas wycieczki gościom towarzyszyli uczniowie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Wspólnie spędzony czas zintegrował wszystkich, ale także umożliwił uczniom zza wschodniej granicy poznanie kawałka polskiej historii sztuki.

W programie wizyty oprócz zwiedzania była też możliwość spotkania ze Starostą Legnickim Adamem Babuśką. Starosta zapewnił, że jest to pierwsze i nieostatnie zaangażowanie Starostwa dotyczące obustronnej współpracy między młodzieżą polską i litewską polskiego pochodzenia.

Źródło: lca.pl

 

Współpracujemy