Drukuj

Nasze korzenie, pochodzenie, wspólna historia to coś, co łączy pokolenia. Często sięgamy w przeszłość i historie, które ze łzami w oczach opowiadają nam nasi dziadkowie. I właśnie takie wspomnienia stały się inspiracją do powstania „Pamiętnika Pokoleń”.

11 grudnia 2019 w Starostwie Powiatowym odbyła się promocja II części publikacji, poprzedzona prelekcją pt.: Wielokulturowe święta „Między Chanuką, Pasterką a Jordanem” zaprezentowaną przez Tomasza Kubę Kozłowskiego eksperta Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Udział w wydarzeniu wzięli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Sekretarz powiatu Grzegorz Rogos, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski wraz z Kazimierzem Burtnym i innymi członkami Stowarzyszenia, członek komisji konkursowej Halina Kiliś, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” - Mirosław Zaguła (wydawca publikacji), Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak, Prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy Pro Legnica Antonina Trawnik, Dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch, Dyrektorzy miejskich i gminnych bibliotek wraz z Anną Gątowska Dyrektor Biblioteki Legnickiej, Dyrektorzy Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury, Prezesów Związków: Sybiraków, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kombatantów RP i Byłych Więźniów. Miło było nam gościć przede wszystkim młodych twórców II edycji powiatowego konkursu literackiego wraz z towarzyszącymi im rodzicami i bohaterami ich opowiadań, a wśród nich: Panią Janinę Rygol, Panią Janinę Gawor, Pana Józefa Barana, Pana Mariana Giedrojć, Panią Jadwiga Nadzieja oraz wszystkich innych przybyłych gości.

Celem i myślą główną konkursu było zmobilizowanie młodzieży do poznania, bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, a tym samym zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w po II wojnie światowej. W II edycji konkursu przyjęliśmy zasadę nadsyłania prac w formie elektronicznej, którą po rozstrzygnięciu konkursu postanowiliśmy pozostawić otwartą, z nadzieją na napływanie dalszych prac. Zachęcam gorąco młodych ludzi do rozmawiania ze swoimi dziadkami, pradziadkami lub sąsiadami na temat ich pierwszych lat pobytu po przyjedzie do Polski z Kresów. Do spisania ich wspomnień i przesłania do nas, może powstanie kolejny tomik tych bezcennych wspomnień - mówiła Janina Mazur wicestarosta Legnicki.

Pokonkursowa publikacja jest niezwykłą, wzruszającą podróżą, w której poznajemy losy różnych, obcych sobie ludzi, ich korzenie, rodzinne dramaty, tajemnice i radości, połączonych przymusowym przesiedleniem po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne Polski. Czas upływa, a wraz z nim życie. Dlatego też książka ta jest formą ocalenia od zapomnienia tych historii oraz nierzadko ludzkich tragedii, tego kawałka życia, który jest częścią każdej przesiedlonej rodziny.

Podczas uroczystości dr Tadeusz Samborski odznaczył Krzyżem Kresowym Elżbietę Iwanicką Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest osobom zasłużonym w szlachetnym dziele promocji Polskich Kresów Wschodnich i w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród osób z naszego regionu.