Drukuj

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego odbyło się 17 grudnia 2019r. w Starostwie Powiatowym. Zgodnie z regulaminem działania Zespołu posiedzenie otworzył Starosta Legnicki Adam Babuśka. Najważniejszym punktem spotkania były wybory Prezydium Zespołu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczącym Zespołu został Wiktor Ziembowicz, Wiceprzewodniczącym Julia Zawadzka, a Sekretarzem Zespołu Agata Łakoma. Po wyborze Przewodniczącego Zespołu Starosta przekazał mu prowadzenie posiedzenia. Od tego momentu Zespół działa już samodzielnie i ma pełną zdolność podejmowania decyzji.

Zespół aktywnie rozpoczął swoją działalność, stawiając przed sobą pierwsze propozycje zadań do realizowania. Członkowie Zespołu mają wiele własnych pomysłów i są chętni podejmować nowe wyzwania. Pierwszymi zadaniami do zrealizowania będą: praca przy tworzeniu strategii dla powiatu, edukacja ekologiczna oraz współpraca z Komisjami rady powiatu a szczególnie Komisją Promocji i Spraw społecznych. Wśród propozycji pracy Zespołu pojawiło się promowanie swoich działań w mediach społecznościowych. Młodzież chce również podjąć działania na rzecz ograniczenia używania plastikowych torebek oraz promowania idei młodzieżowej samorządności w innych gminach. Przed nowopowstałym Zespołem wiele wyzwań i zadań do realizacji.

Gratulujemy wyboru władz i życzymy owocnej współpracy z Radą Powiatu i Zarządem na rzecz powiatu legnickiego.