Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wszystko zaczęło się w Betlejem. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Dziś, 20 grudnia płomień Betlejemskiego Światełka Pokoju zapłonął w Starostwie Powiatowym. Legniccy harcerze z 710. Drużyny Wędrowniczej "Kedyw" z Drużynowym Arturem Torbińskim przynieśli i przekazali Staroście Legnickiemu Adamowi Babuśce oraz Wicestaroście Legnickiemu Janinie Mazur Betlejemskie Światełko Pokoju. Gośćmi wydarzenia byli Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy dr Tadeusz Samborski oraz Przewodniczący Dolnośląskiej Izby dr Lekarskiej Ryszard Kępa. W tym wyjątkowym nastroju Władze Starostwa złożyły gratulacje z okazji Jubileuszu 30-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Idea przekazania płomienia jest wyjątkowa, bo sprawia, że ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się świecie, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.