Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W czwartek 19 grudnia br.  odbyła się XII sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Radni podjęli dziesięć uchwał.

 

  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego;
  2. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok;
  3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
  4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok;
  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego;
  6. w sprawie przyjęcia stanowiska ogłaszającego Rok 2020 - Rokiem Rodziny w Powiecie Legnickim;
  7. w sprawie przyjęcia „Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Legnickiego”;
  8. w sprawie zakazu używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim;
  9. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
  10. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego.

Pani Krystyna Wolska podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie przygotowała i podarowała Radnym własnoręcznie zrobione bombki, jednostki organizacyjne powiatu również przygotowały świąteczne upominki, zatem świąteczny nastrój towarzyszył Radnym podczas obrad. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka złożyli wszystkim Radnym, pracownikom i ich rodzinom oraz mieszkańcom Powiatu Legnickiego świąteczne życzenia.  Święta tuż, tuż a przepełniający nas nastrój świątecznej radości, życzliwości i ciepła pozytywnie wypełnia nasze serca i zachęca do wspólnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.