Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W czwartek 19 grudnia br.  odbyła się XII sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Radni podjęli dziesięć uchwał.

 

 1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego;
 2. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok;
 3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
 4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego;
 6. w sprawie przyjęcia stanowiska ogłaszającego Rok 2020 - Rokiem Rodziny w Powiecie Legnickim;
 7. w sprawie przyjęcia „Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Legnickiego”;
 8. w sprawie zakazu używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim;
 9. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
 10. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego.

Pani Krystyna Wolska podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie przygotowała i podarowała Radnym własnoręcznie zrobione bombki, jednostki organizacyjne powiatu również przygotowały świąteczne upominki, zatem świąteczny nastrój towarzyszył Radnym podczas obrad. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka złożyli wszystkim Radnym, pracownikom i ich rodzinom oraz mieszkańcom Powiatu Legnickiego świąteczne życzenia.  Święta tuż, tuż a przepełniający nas nastrój świątecznej radości, życzliwości i ciepła pozytywnie wypełnia nasze serca i zachęca do wspólnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

Współpracujemy