Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

LP. Nazwa wydarzenia Data Forma Organizator
1. Chojnowski Orszak Trzech Króli 06.01.2020 Orszak Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie
2. XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne 05.02.2020 Prezentacja PWSZ Legnica
3. Wydawanie prawa jazdy oraz nadzoru nad szkoleniami nauki jazdy po zmianach przepisów prawnych, które obowiązywać będą od stycznia 2020 r. 24.01.2020 Seminarium Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/ Zagłębia Miedziowego
4.

Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej

18.05.2020 Wystawa Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
5. XI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 05 - 07.06.2020 Plener Stowarzyszenie „Głuchowice”
 6. XII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera LCA.PL 06.03.2020 Plebiscyt Portal Internetowy lca.pl
7. XV Konkurs Krajoznawczy „Znam Powiat Legnicki jak swój dom” 12.03.2020 Konkurs Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Legnicy