Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
zaprasza na
XXV  DOLNOŚLĄSKI  KONKURS  RECYTATORSKI
P E G A Z I K    2 0 2 0

ELIMINACJE POWIATOWE

18 marca 2020 r. 
godz. 900 – kategoria „młodsi”
godz. 1200 – kategoria „starsi”

UWAGA! Konkurs został odwołany, o nowym terminie poinformujemy później.

plac Słowiański 1,

sala 3a (parter budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy) 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych wytypowanych w eliminacjach gminnych do eliminacji powiatowych.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkół podstawowych („młodsi”),
 • klasy VII-VIII szkół podstawowych („starsi”).

 W każdej z kategorii, do etapu powiatowego konkursu, organizatorzy etapu gminnego typują nie więcej niż dwóch uczniów. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 6 marca br. na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.)

Zgłoszenia nadesłanie po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

W etapie powiatowym konkursu mogą zostać wyłonieni uczniowie do etapu wojewódzkiego (po jednym uczniu w każdej z kategorii).

Do pobrania:

Współpracujemy