Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
zaprasza na
XXV  DOLNOŚLĄSKI  KONKURS  RECYTATORSKI
P E G A Z I K    2 0 2 0

ELIMINACJE POWIATOWE

18 marca 2020 r. 
godz. 900 – kategoria „młodsi”
godz. 1200 – kategoria „starsi”

UWAGA! Konkurs został odwołany, o nowym terminie poinformujemy później.

plac Słowiański 1,

sala 3a (parter budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy) 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych wytypowanych w eliminacjach gminnych do eliminacji powiatowych.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy IV-VI szkół podstawowych („młodsi”),
  • klasy VII-VIII szkół podstawowych („starsi”).

 W każdej z kategorii, do etapu powiatowego konkursu, organizatorzy etapu gminnego typują nie więcej niż dwóch uczniów. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 6 marca br. na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, plac Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.)

Zgłoszenia nadesłanie po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

W etapie powiatowym konkursu mogą zostać wyłonieni uczniowie do etapu wojewódzkiego (po jednym uczniu w każdej z kategorii).

Do pobrania: