Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 24 stycznia br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się seminarium pt; Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2020 r. przepisów. Starosta Legnicki Adam Babuśka objął seminarium Patronatem Honorowym.   Uroczystego otwarcia dokonała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Dyrektor NOT „DOM TECHNIKA” w Legnicy Stanisław Sirojć.

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy, przy współudziale Dyrektora WORD w Legnicy zorganizowała kolejne już spotkanie w ww. temacie. Gościem seminarium był przedstawiciel resortu transportu w Warszawie i ekspert w omawianej dziedzinie Pan Tomasz Piętka, który wyjaśnił wiele problemowych zagadnień związanych z interpretacją przepisów prawnych, głównie ustawy o kierujących pojazdami, tj. w zakresie  

  1. procedur dotyczących wydawania/wymiany, a także zatrzymywania/cofania praw jazdy, kierowania na egzamin kontrolny oraz badania lekarskie i psychologiczne,
  2. sposobu prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionym sprawach,
  3. niektórych zagadnień dotyczących nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, a także instruktorów nauki jazdy.

Seminarium cieszyło się ogromną popularnością wśród pracowników urzędów zajmujących się sprawami wydawania praw jazdy i sprawujących nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców. Frekwencja dopisała, uczestniczyło ponad 30 pracowników samorządowych z 16 urzędów i starostw powiatowych z Dolnego Śląska.