Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu 24 stycznia br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się seminarium pt; Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2020 r. przepisów. Starosta Legnicki Adam Babuśka objął seminarium Patronatem Honorowym.   Uroczystego otwarcia dokonała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Dyrektor NOT „DOM TECHNIKA” w Legnicy Stanisław Sirojć.

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy, przy współudziale Dyrektora WORD w Legnicy zorganizowała kolejne już spotkanie w ww. temacie. Gościem seminarium był przedstawiciel resortu transportu w Warszawie i ekspert w omawianej dziedzinie Pan Tomasz Piętka, który wyjaśnił wiele problemowych zagadnień związanych z interpretacją przepisów prawnych, głównie ustawy o kierujących pojazdami, tj. w zakresie  

 1. procedur dotyczących wydawania/wymiany, a także zatrzymywania/cofania praw jazdy, kierowania na egzamin kontrolny oraz badania lekarskie i psychologiczne,
 2. sposobu prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionym sprawach,
 3. niektórych zagadnień dotyczących nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, a także instruktorów nauki jazdy.

Seminarium cieszyło się ogromną popularnością wśród pracowników urzędów zajmujących się sprawami wydawania praw jazdy i sprawujących nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców. Frekwencja dopisała, uczestniczyło ponad 30 pracowników samorządowych z 16 urzędów i starostw powiatowych z Dolnego Śląska.

Współpracujemy