Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów.

Wyjątkowy Jubileusz obchodził 31 stycznia br. DPS Prząśnik w Brenniku. Uroczystość 40-lecia istnienia placówki była okazją do podsumowań, gratulacji i spotkań po latach.

W imieniu Władz Powiatu Legnickiego na ręce dyrektora Tomasza Króla życzenia i gratulacje złożył Starosta Legnicki Adam Babuśka. Udział w uroczystości wzięli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członkowie Zarządu: Krzysztof Sowiński i Anna Rozmus-Cieślik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Wśród zaproszonych gości znaleźli sięWojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Krzysztof Duszkiewicz, Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk, Posłanka na Sejm Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Poseł na Sejm Robert Kropiwnicki. Marszałek Sejmu Elżbietę Witek reprezentowała Pani Aneta Trela z Biura Poselskiego.

Doceniając wieloletni trud i wkład pracy w działalność i rozwój jednostki, podczas uroczystości specjalne podziękowania wraz z pamiątkowym obrazem otrzymały osoby, które przepracowały w Jednostce ponad 30 lat.

Obchodzony Jubileusz to święto instytucji działającej dzięki ludziom i dla ludzi. Lata bycia ze sobą na dobre i na złe dowodzą, że DPS Prząśnik jest miejscem, które promieniuje ciepłem, życzliwością i rodzinną atmosferą.

Wszystkim Pracownikom i Podopiecznym składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów na kolejne dni, miesiące, lata.

Żródło:e-legnickie.pl

Współpracujemy