Drukuj

W lutym br. Powiat Legnicki reprezentowany przez Wicestarostę Legnickiego Janinę Mazur oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka podpisali list intencyjny z Lidl sp. z o.o.  sp. k. w sprawie współpracy stron.

Podpisanie listu rozpoczyna cykl  wspólnego podejmowania inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu wsparcie rozwoju szkolnictwa branżowego, technicznego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym systemie kształcenia.
Podpisując list intencyjny, Strony postanawiały podjąć wspólne działania mające na celu  wspieranie szybkiego wejścia absolwenta na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, umożliwienie podnoszenia kompetencji nauczycielom przedmiotów zawodowych oraz  dostęp do praktyków w zakładzie pracy.