Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dzięki środkom rządowym pozyskanym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 25 lutego br. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch nowych sal terapeutycznych. Udział w uroczystości wzięli Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego: Krzysztof Sowiński, Radna Rady  Powiatu Jolanta Bekaluk -Pyrz, a  także inni licznie przybyli zaproszeni goście.

Sala Doświadczania Świata oraz Sala Wyciszenia to specjalnie wyodrębnione pomieszczenia wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Służą one do stymulacji układu nerwowego, dostarczając mu różnych bodźców, które pozytywnie wpływają na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną. Wyposażenie obu sal sprawia, że świat wokół nas staje się pełen obrazów, zapachów i dźwięków. Stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata pozytywnie wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Uroczyste otwarcie sal oprócz oficjalnych wystąpień miało też krótki występ artystyczny, w wykonaniu  podopiecznych. Nie zabrakło śpiewu, kabaretu oraz recytacji.

Warto zaznaczyć, że od początku swojej działalności, pracownicy SDS  Nr 1starają się jak najlepiej trafiać z ofertą terapeutyczną do podopiecznych i dążyc do tego, aby każdy z nich znalazł dla siebie to czego potrzebuje. Obydwie sale stwarzają poczucie bezpieczeństwa, dają możliwość wyciszenia się i rozładowania niepotrzebnego stresu.

 

Współpracujemy