Drukuj

Dzięki środkom rządowym pozyskanym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 25 lutego br. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch nowych sal terapeutycznych. Udział w uroczystości wzięli Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego: Krzysztof Sowiński, Radna Rady  Powiatu Jolanta Bekaluk -Pyrz, a  także inni licznie przybyli zaproszeni goście.

Sala Doświadczania Świata oraz Sala Wyciszenia to specjalnie wyodrębnione pomieszczenia wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Służą one do stymulacji układu nerwowego, dostarczając mu różnych bodźców, które pozytywnie wpływają na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną. Wyposażenie obu sal sprawia, że świat wokół nas staje się pełen obrazów, zapachów i dźwięków. Stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata pozytywnie wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Uroczyste otwarcie sal oprócz oficjalnych wystąpień miało też krótki występ artystyczny, w wykonaniu  podopiecznych. Nie zabrakło śpiewu, kabaretu oraz recytacji.

Warto zaznaczyć, że od początku swojej działalności, pracownicy SDS  Nr 1starają się jak najlepiej trafiać z ofertą terapeutyczną do podopiecznych i dążyc do tego, aby każdy z nich znalazł dla siebie to czego potrzebuje. Obydwie sale stwarzają poczucie bezpieczeństwa, dają możliwość wyciszenia się i rozładowania niepotrzebnego stresu.