Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 19 lutego 2020 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertą, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Wykaz ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

 

1.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

 

Cukrzyca i jej powikłania – stopa cukrzycowa

701,25 zł

701,25 zł