Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zwracamy się z prośbą o korzystanie z usług elektronicznych oraz zalecamy kontakt telefoniczny z doradcą klienta w terminie wyznaczonej obowiązkowej wizyty, oraz w sprawach niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie.

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
sekretariat PUP w Legnicy: 76/722-52-10
Sekretariat Filii w Chojnowie : tel./fax 76 818 85 25

Korzystając z usług elektronicznych przez Internet możesz m.in.:

 • przesłać pismo do urzędu: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil zaufany – ePUAP – jak założyć?

Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych opisanych wyżej, musisz potwierdzić swoją tożsamość, np. za pomocą profilu zaufanego.

Być może jesteś już w gronie ponad 5 milionów Polaków, którzy posiadają taki profil.

Jeżeli jednak nie posiadasz profilu zaufanego, to korzystając z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu, gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank.

W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie Twojego banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Kontakt telefoniczny:

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Pośrednictwa i Poradnictwa

Regina Irzymska Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa
Przyjmowanie ofert pracy
p. 1
parter
76 722 52 32

531 348 704
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Matyszczak Obsługa bezrobotnych p.3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56

512 040 663
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natalia Wójcik Obsługa bezrobotnych p.3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56

512 040 663
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Kiecka Obsługa bezrobotnych p.3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56

512 040 663
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Dąchór Obsługa bezrobotnych p.3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56

512 040 663
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Brodziak Obsługa bezrobotnych p.3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56

512 040 663
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Kwiatkowska Obsługa bezrobotnych p.2
parter
76 722 52 30

533 625 444
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwia Majgier Obsługa bezrobotnych p.2
parter
76 722 52 30

533 625 444
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Modras Obsługa bezrobotnych p.2
parter
76 722 52 30

533 625 444
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Najdek Obsługa bezrobotnych p.1
parter
76 722 52 32

531 348 704
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Subsydiów Zatrudnieniowych

Monika Łężna- Bębnista Kierownik Referatu Subsydiów Zatrudnieniowych p.9
I piętro
76 722 52 14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Kowalska Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
Refundacja kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bony na zasiedlenie
p.9
I piętro
76 722 52 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marzena Karpowicz Organizacja robót publicznych, organizacja prac interwencyjnych (obsłga zawartych umów) p.9
I piętro
76 722 52 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Łężna - Bębnista Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia p.9
I piętro
76 722 52 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sylwia Reichan Organizacja robót publicznych, organizacja prac interwencyjnych (obsługa zawartych umów), organizacja prac społecznie użytecznych p.9
I piętro
76 722 52 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Wspierania Przedsiębiorczości

Marta Stankiewicz Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości p.10

I piętro

76 722 52 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edyta Kędziak Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (przyjmowanie wniosków) p.10
I piętro
76 722 52 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Mazur Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (przyjmowanie wniosków) p.10
I piętro
76 722 52 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Wędzińska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (obsługa zawartych umów) p.7
I piętro
76 722 52 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Alicja Śliwińska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (obsługa zawartych umów) p.7
I piętro
76 722 52 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich

Ewa Żukowska - Bogacz Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich p.6
I piętro
76 722 52 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Dolańska Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
p.8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Pękala Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
p.8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Łomozik Organizacja staży (w tym bony stażowe) p.8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Świątek Organizacja staży (w tym bony stażowe) p.8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Zatrudniania Cudzoziemców

Joanna Malec - Pych Kierownik Referatu Zatrudniania Cudzoziemców p.15
II piętro
76 722 52 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Kania Zatrudnianie Cudzoziemców p.15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Pikulicka Zatrudnianie Cudzoziemców p.15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Składanek Zatrudnianie Cudzoziemców p.15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Władysława Niewadzi Zatrudnianie Cudzoziemców p.15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
w.rokitnicka@puplegnica.p

FILIA w CHOJNOWIE

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Danuta Rajczakowska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej p.2
parter
76 818 69 78 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Karnas Obsługa bezrobotnych
Organizacja prac społecznie użytecznych
p.1
parter
76 818 69 78 wew. 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Marciniec - Marysiewicz Obsługa bezrobotnych
Refundacja kosztów dojazdu
p.1
parter
76 818 69 78 wew. 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Czajkowska Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia, przyznawanie bonów na zasiedlenie p.3
parter
76 818 69 78 wew. 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamila Gąsior Organizowanie i finansowanie staży w tym bonów stażowych p.3
parter
76 818 69 78 wew. 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marek Górnicki Przyjmowanie ofert pracy p.4
parter
wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agata Pellowska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP
p.6
parter
76 818 69 78 wew. 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Tomala Obsługa bezrobotnych p.8
parter
76 818 69 78 wew. 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Beata Ginda Obsługa szkoleń, przyznawanie bonów szkoleniowych p.6
parter
76 818 69 78 wew. 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sylwia Krynicka Obsługa bezrobotnych p.8
parter
76 818 69 78 wew. 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie

Krzysztof Grzech Kierownik Referatu Rejestracji i Świadczeń p.10 76 818 85 25 w. 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Budakiewicz Obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji i pośrednictwa pracy p.11
I piętro
76 818 85 25 wew. 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Waldemar Bulkowski Przyznawanie i naliczanie świadczeń p.16
I piętro
76 818 85 25 wew. 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Andrzej Ostrowski Przyznawanie i naliczanie świadczeń p.16
I piętro
76 818 85 25 wew. 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Współpracujemy