Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Uprzejmie informujemy, że ośrodki zdrowia w powiecie legnickim prowadzą teleinformację dla pacjentów. Pod podanymi numerami telefonów uzyskacie Państwo wszelkie informacje bez konieczności bezpośredniej wizyty w ośrodku zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna

Lp.

Nazwa świadczeniobiorcy

Adres

Telefon

1.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

ul. Legnicka 12

59-225 Chojnów

76/ 818-85-14

2.

Ośrodek Zdrowia w Krzywej

Krzywa

59-225 Chojnów

76/818-89-68

3.

Ośrodek Zdrowia w Rokitkach

Rokitki

59-225 Chojnów

76/817-88-28

4.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach

ul. II Armii Wojska Polskiego 77

59-222 Miłkowice

76/887-13-19

5.

Punk Lekarski Rzeszotary

ul. Wiejska 72, Rzeszotary

59-222 Miłkowice

76/862-63-27

6.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu

ul. Klasztorna 20

59-241 Legnickie Pole

76/858-28-26

76/858-28-25

7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Legnickim

Tyniec Legnicki 39a

59-243 Ruja

76/858-03-28

8.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Kunicach

ul. Legnicka 12

59-216 Kunice

76/857-53-26

9.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach

ul. W. Witosa 9/3

59-223 Krotoszyce

76/ 887-83-12

10.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach

Filia w Kościelcu

Kościelec 13

59-223 Krotoszyce

76/723-78-85

11.

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach

ul. Antoniego Rymszy 3

59-230 Prochowice

76/858-45-21

 

 

W przypadku "kwarantanny domowej" dla grup ryzyka istnieje możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego bez konieczności wizyty lekarskiej pod w/w numerami telefonów.

Przypominamy, jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś/aś w miejscu, gdzie występuje ryzyko zakażenia koronawirusem i obserwujesz u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 76 724 53 10 lub infolinia 800 190 590 w razie nasilonych nagłych objawów numer alarmowy 112 i koniecznie podaj informacje czy w ciągu ostatnich 14 dni byłeś/aś w miejscu, gdzie występuje ryzyko zakażenia koronawirusem.

Współpracujemy