Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

herb: powiat legnickiWykonywanie zadań publicznych przez pracowników urzędu podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Przy wykonywaniu tych zadań dopuszcza się prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników urzędu.

Bezpośrednią obsługę interesantów wykonują pracownicy urzędu wyznaczeni przez bezpośrednich przełożonych, według następującego harmonogramu:

 1. w poniedziałki – pracownicy Wydziału Dróg i Mostów tel. 76 72-43-489;
 2. we wtorki – pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego – wyłącznie w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych tel. 76 72-43-455 i uprawnień do kierowania pojazdami tel. 76 72-43-452;
 3. w środy – pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 76 72-43-516 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – za zgodą dyrektora tej jednostki organizacyjnej powiatu;
 4. w czwartki – pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 76 72-43-445 oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 76 72-43-432 lub 76 72-43-577;
 5. w piątki – pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa tel. 76 72-43-449 oraz Wydziału Ochrony Środowiska tel. 76 72-43-421.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest prowadzona w godzinach od 800 do 1400.

Wykonywanie innych zadań publicznych następuje w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a załatwianie spraw następuje telefonicznie, za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

UWAGA:

 • Wstęp interesantów do budynku urzędu jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu się na taką wizytę w komórce organizacyjnej, do której właściwości należy załatwienie określonej sprawy.
 • Osobom wchodzącym do budynku urzędu wykonywany jest automatyczny pomiar temperatury ciała, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej zainstalowanej w holu urzędu.
 • Interesanci przebywający w budynku urzędu stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa wynikającego z przepisów odrębnych nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia.
 • Pełna lista regulacji dostępna jest w Zarządzeniu Starosty nr 51/2020.

 

 • Dokumenty w Starostwie można składać do urny.
 • Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, starostwo wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty.
 • W innych sprawach kierowanych do urzędu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 • Jeżeli urzędowe formalności wymagają wniesienia opłaty, można ją uiścić przelewając pieniądze na odpowiedni numer konta bankowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Legnicy
 • Dane teleadresowe:
  Starostwo Powiatowe w Legnicy
  59-220 Legnica
  Pl. Słowiański 1
  tel.: 76-72-43-400, 76-72-43-560
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROSIMY O POZOSTANIE W DOMACH!

Współpracujemy