herb: powiat legnickiUWAGA: w dniu 1.06.2020 r. Ograniczenia zostały zniesione.

Wykonywanie zadań publicznych przez pracowników urzędu podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Przy wykonywaniu tych zadań dopuszcza się prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników urzędu.

Bezpośrednią obsługę interesantów wykonują pracownicy urzędu wyznaczeni przez bezpośrednich przełożonych, według następującego harmonogramu:

 1. w poniedziałki – pracownicy Wydziału Dróg i Mostów tel. 76 72-43-489;
 2. we wtorki – pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego – wyłącznie w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych tel. 76 72-43-455 i uprawnień do kierowania pojazdami tel. 76 72-43-452;
 3. w środy – pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 76 72-43-516 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – za zgodą dyrektora tej jednostki organizacyjnej powiatu;
 4. w czwartki – pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 76 72-43-445 oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 76 72-43-432 lub 76 72-43-577;
 5. w piątki – pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa tel. 76 72-43-449 oraz Wydziału Ochrony Środowiska tel. 76 72-43-421.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest prowadzona w godzinach od 800 do 1400.

Wykonywanie innych zadań publicznych następuje w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a załatwianie spraw następuje telefonicznie, za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

UWAGA:

 • Wstęp interesantów do budynku urzędu jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu się na taką wizytę w komórce organizacyjnej, do której właściwości należy załatwienie określonej sprawy.
 • Osobom wchodzącym do budynku urzędu wykonywany jest automatyczny pomiar temperatury ciała, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej zainstalowanej w holu urzędu.
 • Interesanci przebywający w budynku urzędu stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa wynikającego z przepisów odrębnych nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia.
 • Pełna lista regulacji dostępna jest w Zarządzeniu Starosty nr 51/2020.

 

 • Dokumenty w Starostwie można składać do urny.
 • Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, starostwo wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty.
 • W innych sprawach kierowanych do urzędu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 • Jeżeli urzędowe formalności wymagają wniesienia opłaty, można ją uiścić przelewając pieniądze na odpowiedni numer konta bankowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Legnicy
 • Dane teleadresowe:
  Starostwo Powiatowe w Legnicy
  59-220 Legnica
  Pl. Słowiański 1
  tel.: 76-72-43-400, 76-72-43-560
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROSIMY O POZOSTANIE W DOMACH!