Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu

Trwająca już dłuższy czas i trudna dla nas nowa rzeczywistość i sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostają obojętne dla naszego zdrowia psychicznego. Strach wywołany możliwością zakażenia, lęk o przyszłość, możliwa utrata pracy, nadchodzący kryzys gospodarczy, to tylko niektóre sytuacje stresowe, które dziś zakłócają nasz spokój. Wiele osób nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z tym napięciem. Przypominamy, że pomocną rękę wyciągają do Państwa zatrudnieni w naszych jednostkach organizacyjnych specjaliści, zajmujący się na co dzień pomocą psychologiczną.

Dostępni będą dla Państwa od poniedziałku do soboty pod następującymi numerami telefonów:

PONIEDZIAŁEK:
900 – 1300 tel. 785 509 171
900 – 1700 tel. 661 762 353
WTOREK:
900 – 1700 tel. 793 903 505
900 – 1500 tel. 76 72 43 467
ŚRODA:
830 – 1000 tel. 76 72 43 467
900 – 1700 tel. 606 647 211
CZWARTEK:
900 – 1400 tel. 76 72 43 467
PIĄTEK:
1300 – 1700 tel. 76 72 43 467
SOBOTA:
900 – 1700 tel. 661 762 353

Współpracujemy