Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 20 maja br. odbyło się zebranie zespołu wspierająco-aktywizującego. Celem spotkania było bezpieczeństwo i rekomendacje dla placówek dziennego pobytu, związane z wprowadzeniem kolejnego etapu powrotu do normalności w czasie epidemii COVid-19. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 24 maja br. umożliwia wznowienie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.

Nie oznacza to, że w tym terminie jednostka będzie już funkcjonować.

Pierwszorzędnością jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym jak i pracownikom. Ostateczna decyzja w sprawie otwarcia jednostki będzie podejmowana przez wojewodów i zależeć będzie od rozwijającej się sytuacji epidemicznej.  Zespół, mając na względzie dobro podopiecznych, przygotowuje się do wdrożenia rekomendacji dotyczących organizacji pracy oraz prowadzenia przyszłych zajęć, przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

ŚDS wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej dla pracowników (fartuchy z długim rękawem, rękawice, maseczki, przyłbice). W budynku obowiązywać będzie bezwzględna dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w dostępnym dla wszystkich miejscu.   Spożywanie posiłków odbywać się będzie w małych grupach, z wykorzystaniem naczyń i sztućców jednorazowych. Każdorazowo, po spożytym posiłku, stolik będzie myty i dezynfekowany. W czasie trwającej epidemii, jednostka rezygnuje z treningów kulinarnych i podejmuje działania w celu zapewnienia podopiecznym gorącego posiłku poprzez zakup cateringu. Regularnie dezynfekowane będą powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć oraz toalety.  Telefony komórkowe nie będą pozostawiane na powierzchniach ogólnodostępnych. W zajęciach uczestniczyć będą mogły jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia koronawirusa. Rekomendacje dotyczą również zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, a także w przypadku wystąpienia zakażenia chorobą zakaźną. Będzie obowiązywał zakaz wstępu na teren ośrodka osób, których obecność nie jest konieczna. Uczestnicy podzieleni zostaną na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu między grupami. W ramach codziennych zajęć uwzględniona zostanie tematyka dotycząca obecnej sytuacji epidemicznej, ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.  Obserwowany będzie i monitorowany stan zdrowia personelu i uczestników poprzez prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych. Prowadzony będzie pomiar temperatury ciała uczestników, personelu i dostawców (po uzyskaniu zgody) przy użyciu termometru bezdotykowego uczestników, opiekunów, personelu i dostawców.  Ograniczone zostaną treningi grupowe na rzecz treningów indywidualnych.

O wszystkich wytycznych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie będą poinformowani indywidualnie. Odpowiedzialność i dostosowanie się do nowych reguł to zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka zakażenia. 

Współpracujemy