Panująca pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość, ale nie pozbawiła nas życzliwości. Na apel Prezes Fundacji STUDIO WSCHÓD Grażyny Orłowskiej-Sondej oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur dotyczący wsparcia Rodaków na Kresach Wschodnich, odpowiedziały wszystkie podległe jednostki organizacyjne oraz pracownicy Starostwa. Dzięki zbiórce środków do naszych Rodaków na Ukrainie trafią dary w postaci środków dezynfekujących oraz czystości, maseczek, kombinezonów i żywności.  8 czerwca br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski przekazali Prezes Fundacji dary, które ruszą w dalszą drogę za wschodnią granicę, by trafić do najbardziej potrzebujących osób.

Dziękujemy wszystkim za okazaną wrażliwość i gotowość niesienia pomocy Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich.