Drukuj

 

Biblioteki

Na terenie powiatu legnickiego funkcjonuje 19 placówek bibliotecznych z filiami:

 

W roku 2007 w wymienionych placówkach zgromadzono 247 193 woluminy, prenumerowano 109 tytułów czasopism oraz 3 348 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteki posiadały 8 474 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli 161 137 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

Merytoryczną opiekę nad bibliotekami w powiecie legnickim sprawuje na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Legnickim a Prezydentem Miasta Legnicy Legnicka Biblioteka Publiczna.

 

Muzea

 

 

 

Ośrodki kultury

Kultura w powiecie legnickim skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury. Na terenie powiatu działają następujące placówki kultury:

W gminie wiejskiej Chojnów i w gminie Ruja nie powołano instytucji kultury, działalnością kulturalną zajmują się wydzielone komórki w urzędach gmin.