Grafika: Matura 2020W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie trwa gorący okres egzaminów zewnętrznych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Szkołę w Chojnowie ukończyło 74 uczniów (12 z liceum ogólnokształcącego, 62 z technikum), a do egzaminów dojrzałości przystąpiło łącznie 53, co stanowi 72%. W liczbie maturzystów jest 11 uczniów liceum ogólnokształcącego (91% z ogółu uczniów), 42 uczniów technikum (68% z ogółu uczniów).  Egzaminy rozpoczęły się 8 czerwca, a zakończą 24 czerwca br.

Uczniowie zdawali już z następujących przedmiotów:

 • w wersji podstawowej:
  • j. polski – 53 uczniów,
  • matematyka – 53 uczniów,
  • j. angielski – 49 uczniów;
 • w wersji rozszerzonej:
  • j. polski – 10 uczniów,
  • matematyka – 4 uczniów,
  • j. angielski – 26 uczniów.

Przed maturzystami jeszcze egzaminy w wersji rozszerzonej z następujących przedmiotów:

 • biologia - 14 uczniów,
 • chemia - 3 uczniów,
 • geografia – 10 uczniów,
 • fizyka – 2 uczniów,
 • historia - 7 uczniów.  

W wersji podstawowej jest jeszcze egzamin z języka niemieckiego, do którego zadeklarowało się 4 uczniów.

Poza egzaminami maturalnymi, które zdają zarówno uczniowie liceum i technikum, są jeszcze egzaminy kwalifikacji zawodowych. Do tych egzaminów przystępują wyłącznie uczniowie technikum i szkół branżowych.  Tegoroczne egzaminy kwalifikacji zawodowych rozpoczynają się 22 czerwca i potrwają do 2 lipca br. Łącznie do tych egzaminów przystąpi 115 uczniów, a oceniać ich będzie 21 składów komisyjnych. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych w większości odbywać się będą w Centrach Egzaminacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, a w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy.

Zdającym życzymy powodzenia!