Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Grafika: Matura 2020W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie trwa gorący okres egzaminów zewnętrznych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Szkołę w Chojnowie ukończyło 74 uczniów (12 z liceum ogólnokształcącego, 62 z technikum), a do egzaminów dojrzałości przystąpiło łącznie 53, co stanowi 72%. W liczbie maturzystów jest 11 uczniów liceum ogólnokształcącego (91% z ogółu uczniów), 42 uczniów technikum (68% z ogółu uczniów).  Egzaminy rozpoczęły się 8 czerwca, a zakończą 24 czerwca br.

Uczniowie zdawali już z następujących przedmiotów:

 • w wersji podstawowej:
  • j. polski – 53 uczniów,
  • matematyka – 53 uczniów,
  • j. angielski – 49 uczniów;
 • w wersji rozszerzonej:
  • j. polski – 10 uczniów,
  • matematyka – 4 uczniów,
  • j. angielski – 26 uczniów.

Przed maturzystami jeszcze egzaminy w wersji rozszerzonej z następujących przedmiotów:

 • biologia - 14 uczniów,
 • chemia - 3 uczniów,
 • geografia – 10 uczniów,
 • fizyka – 2 uczniów,
 • historia - 7 uczniów.  

W wersji podstawowej jest jeszcze egzamin z języka niemieckiego, do którego zadeklarowało się 4 uczniów.

Poza egzaminami maturalnymi, które zdają zarówno uczniowie liceum i technikum, są jeszcze egzaminy kwalifikacji zawodowych. Do tych egzaminów przystępują wyłącznie uczniowie technikum i szkół branżowych.  Tegoroczne egzaminy kwalifikacji zawodowych rozpoczynają się 22 czerwca i potrwają do 2 lipca br. Łącznie do tych egzaminów przystąpi 115 uczniów, a oceniać ich będzie 21 składów komisyjnych. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych w większości odbywać się będą w Centrach Egzaminacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, a w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy.

Zdającym życzymy powodzenia!

Współpracujemy