Dobiegł końca remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, która stanowiła kiedyś odcinek intensywnie uczęszczanej drogi dojazdowej do krajowej 3 i w związku z tym stan jej nawierzchni był mocno zużyty.

W ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim firma BUDIMEX S.A. wykonała roboty bitumiczne w zakresie:

  • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2194D od miejsca przebudowy realizowanej w ramach budowy drogi S3 do skrzyżowania z drogą powiatową 2210D, wraz ze skrzyżowaniem;
  • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2210D do skrzyżowania z drogą powiatową 2194D w kierunku mostu nad rzeką Czarna Woda;
  • nakładki bitumicznej w miejscu i na szerokości przecięcia trasy transportu gruntów nasypowych prowadzonego z Zakładów Górniczych „Pątnówek” i „Jakuszów” (przejazd poprzeczny przez drogę nr 2210D w rejonie granicy administracyjnej m. Pątnówek).

Nową nawierzchnię zyskała również droga powiatowa nr 2182D w miejscowości Strzałkowice.

Wykonane remonty z pewnością znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg i jakość poruszania się.