Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dobiegł końca remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, która stanowiła kiedyś odcinek intensywnie uczęszczanej drogi dojazdowej do krajowej 3 i w związku z tym stan jej nawierzchni był mocno zużyty.

W ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim firma BUDIMEX S.A. wykonała roboty bitumiczne w zakresie:

 • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2194D od miejsca przebudowy realizowanej w ramach budowy drogi S3 do skrzyżowania z drogą powiatową 2210D, wraz ze skrzyżowaniem;
 • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2210D do skrzyżowania z drogą powiatową 2194D w kierunku mostu nad rzeką Czarna Woda;
 • nakładki bitumicznej w miejscu i na szerokości przecięcia trasy transportu gruntów nasypowych prowadzonego z Zakładów Górniczych „Pątnówek” i „Jakuszów” (przejazd poprzeczny przez drogę nr 2210D w rejonie granicy administracyjnej m. Pątnówek).

Nową nawierzchnię zyskała również droga powiatowa nr 2182D w miejscowości Strzałkowice.

Wykonane remonty z pewnością znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg i jakość poruszania się.

Współpracujemy