Logo: Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy w Legnicy po raz kolejny odniósł sukces. Ukształtował się na drugiej pozycji w Województwie Dolnośląskim, osiągając za rok 2019 wskaźnik efektowności zatrudnienia 95,49 % przy średniej wartości zatrudnieniowej uzyskanej we wszystkich powiatowych urzędach pracy 85,52 % oraz efektywności kosztowej 7989,38 zł. przy średniej kosztowej wynoszącej 10 154,30 zł.

Ten wynik dla Starostwa, jak również kierownictwa i pracowników PUP jest wielkim sukcesem i satysfakcją. Kwalifikuje on nasz Powiatowy Urząd Pracy do otrzymania środków na nagrody dla pracowników, którzy wspólnie zapracowali na ten sukces.

Katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu pracy w 2019 roku obejmował: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!