Z zachowaniem środków ostrożności w zakresie zapobiegania zakażeniom COVID-19 wracamy do nowej rzeczywistości.  
25 czerwca br. odbyło się pierwsze od trzech miesięcy posiedzenie Rady Powiatu Legnickiego w trybie stacjonarnym.  XVII sesję Rady Powiatu Legnickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.  Udział w posiedzeniu wzięło 16 Radnych.  Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu.

Podczas sesji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Watral przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2019.

Radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2019, z działalności Komisji Statutowych Rady Powiatu Legnickiego w roku 2019 oraz z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 maja 2020 r.

Podczas posiedzenia Radni jednogłośnie zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za 2019 rok, uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia edukacji uczniów objętych kształceniem specjalnym zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego.

Sesja przebiegła szybko i sprawnie. Miłym i wyjątkowym akcentem podczas posiedzenia było wręczenie naszemu Starostwu Powiatowemu Medalu Wdzięczności za okazywane dzieciom serce, pomoc i dobro, przyznanego z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku. Odznaczenie na ręce Starosty Legnickiego Adama Babuśki złożył Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak.
Serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. Pomoc najmłodszym i ich rodzinom to dla nas ogromna przyjemność. Cieszymy się, że możemy wnieść swoją cegiełkę w pomoc najbardziej potrzebującym.
Pod koniec sesji Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podziękowała wszystkim jednostkom organizacyjnym i pracownikom Starostwa za zaangażowanie i wsparcie akcji organizowanej przez Fundację Studio Wschód we Wrocławiu, dotyczącą wsparcia naszych Rodaków z obszaru Żytomierszczyzny w okresie pandemii koronawirusa.

Sesja była ostatnią przed wakacjami. Kolejna odbędzie się we wrześniu.  Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu życzył wszystkim Radnym udanego i spokojnego wypoczynku.