Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Z zachowaniem środków ostrożności w zakresie zapobiegania zakażeniom COVID-19 wracamy do nowej rzeczywistości.  
25 czerwca br. odbyło się pierwsze od trzech miesięcy posiedzenie Rady Powiatu Legnickiego w trybie stacjonarnym.  XVII sesję Rady Powiatu Legnickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.  Udział w posiedzeniu wzięło 16 Radnych.  Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu.

Podczas sesji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Watral przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2019.

Radni zapoznali się i przyjęli sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2019, z działalności Komisji Statutowych Rady Powiatu Legnickiego w roku 2019 oraz z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 maja 2020 r.

Podczas posiedzenia Radni jednogłośnie zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za 2019 rok, uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia edukacji uczniów objętych kształceniem specjalnym zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego.

Sesja przebiegła szybko i sprawnie. Miłym i wyjątkowym akcentem podczas posiedzenia było wręczenie naszemu Starostwu Powiatowemu Medalu Wdzięczności za okazywane dzieciom serce, pomoc i dobro, przyznanego z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku. Odznaczenie na ręce Starosty Legnickiego Adama Babuśki złożył Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Kazimierz Pleśniak.
Serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. Pomoc najmłodszym i ich rodzinom to dla nas ogromna przyjemność. Cieszymy się, że możemy wnieść swoją cegiełkę w pomoc najbardziej potrzebującym.
Pod koniec sesji Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podziękowała wszystkim jednostkom organizacyjnym i pracownikom Starostwa za zaangażowanie i wsparcie akcji organizowanej przez Fundację Studio Wschód we Wrocławiu, dotyczącą wsparcia naszych Rodaków z obszaru Żytomierszczyzny w okresie pandemii koronawirusa.

Sesja była ostatnią przed wakacjami. Kolejna odbędzie się we wrześniu.  Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu życzył wszystkim Radnym udanego i spokojnego wypoczynku.

 

Współpracujemy