W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie zakończenie roku szkolnego odbywało się w salach lekcyjnych z wychowawcą, według ustalonego harmonogramu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W tym roku średnią powyżej 4,9 uzyskało 28 uczniów szkoły, co uprawniło ich do otrzymania Stypendium Starosty. Dwóch uczniów otrzymało nagrodę w dziedzinie sportowej i naukowej.

Wszystkim gratulujemy osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce oraz godnej naśladowania postawy uczniowskiej, życząc dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.