Drukuj

Na terenie powiatu legnickiego czynną działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzi 47 stowarzyszeń sportowych. W zdecydowanej większości są to kluby skupiające miłośników piłki nożnej, ponadto funkcjonują dwa kluby jeździeckie i jeden klub tenisa stołowego. W środowisku szkolnym pożyteczne przedsięwzięcia dla popularyzacji sportu realizuje 13 uczniowskich klubów sportowych.

Infrastrukturę sportu i rekreacji tworzą 2 hale sportowe, 4 stadiony, 56 boisk, 2 otwarte baseny kąpielowe i 9 kortów tenisowych, z czego 3 są własnością prywatną.

Pełny wykaz stowarzyszeń sportowych na stronie: www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

Działalność o charakterze ponad gminnym prowadzą:


Powiatowy Ziemski Szkolny Związek Sportowy

Dnia 30 listopada 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się zebranie założycielskie Powiatowego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego. W skład Zarządu powołanego na I Walnym Zgromadzeniu Członków Powiatowego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego weszli:

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani:

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Legnicy zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Sądu Okręgowego w Legnicy dnia 25 stycznia 2000 r. I Powiatowy Zjazd Delegatów ZLZS odbył się 4 lipca 2000 r., a pierwszym przewodniczącym został pan Ireneusz Cybulski. W latach 2003 – 2007 funkcję przewodniczącego pełnił pan Franciszek Chyła, a od 17 października 2007 r. przewodniczącą Rady Powiatowej jest pani Stanisława Pakos. Funkcję sekretarza pełni pani Grażyna Jóźwik.

Powiatowe Zrzeszenie LZS skupia w swych szeregach osiem stowarzyszeń sportowych:

Działalność:

Na terenie powiatu legnickiego odbywały się eliminacje międzypowiatowe do Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w następujących dyscyplinach sportowych:

Wyniki:

Powiat legnicki w Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi zajmował w kolejnych latach następujące lokaty:

  1. w roku 2000 – VI miejsce;
  2. w roku 2001 – IX miejsce;
  3. w roku 2002 – V miejsce;
  4. w roku 2003 – XII miejsce;
  5. w roku 2004 – XII miejsce;
  6. w roku 2005 – VIII miejsce;
  7. w roku 2006 – X miejsce;
  8. w roku 2007 – IX miejsce;

Na pozycje powiatu wpływ miały punkty zdobyte w rozgrywkach finałowych, w szczególności takie sukcesy reprezentantów powiatu legnickiego jak m. in:

Sukcesy:

Do znaczących sukcesów należy także zaliczyć:

Organizowane przedsięwzięcia:

Kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych PZ „LZS” w Legnicy zawiera bogatą ofertę różnych form sportu skierowana zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych. W ostatnich latach Powiatowe Zrzeszenie było współorganizatorem takich przedsięwzięć jak: