Drukuj

Podstawa Prawna:

Wymagane dokumenty:

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Parter Biuro Obsługi Interesantów

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, do 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok.222

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567