Drukuj

Podstawa Prawna:

Wymagane dokumenty:

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica ,Parter Biuro Obsługi Interesantów

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie skierowania do placówki w zależności od terminu wskazania miejsca dla nieletniego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Informacje dodatkowe:

brak