Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Klubu Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Legnickiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25.06.2010 roku przez Klub Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, może zgłosić uwagi dotyczące poniżej umieszczonej oferty.

 

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do dnia 07.07.2010 r. Zarządowi Powiatu Legnickiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Starostwo Powiatowe w Legnicy, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (z dopiskiem Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.)

Do pobrania oferta organizacji pozarzadowej.