Na podstawie art.  29 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683 t.j. z dnia 30 września 2020 r.) oraz w związku z uchwałą nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii, Starosta Legnicki w dniu 1 kwietnia 2022 roku zawarł umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych z następującymi kołami łowieckimi:

  1. Obwód Łowiecki nr 135 oraz Obwód Łowiecki nr 150 - Koło Łowieckie DĄBROWA Legnica, Grzybiany, ul. Legnicka 62, 59-216 Kunice
  2. Obwód łowiecki nr 136 - Koło Łowieckie SOKÓŁ w Chojnowie, ul. Kolejowa 27/7, 59-225 Chojnów
  3. Obwód Łowiecki nr 138 - Koło Łowieckie DIANA Niedźwiedzice, Niedźwiedzice 6A, 59-225 Chojnów
  4. Obwód Łowiecki nr 139 - Koło Łowieckie DZIK, ul. Rybacka 5, 59-222 Miłkowice
  5. Obwód Łowiecki nr 140 oraz Obwód Łowiecki nr 141 - Koło Łowieckie BATALION Legnica, ul. Zabrzańska 19, 59-220 Legnica
  6. Obwód Łowiecki nr 142 oraz Obwód Łowiecki nr 151 - Koło Łowieckie JELEŃ Legnica, ul. Andrzeja Struga 1/2, 59-220 Legnica
  7. Obwód Łowiecki nr 147 - Koło Łowieckie MIEDZIAK przy Hucie Miedzi w Legnicy, Spalona, ul. Legnicka 1, 59-216 Kunice
  8. Obwód Łowiecki nr 148 - Koło Łowieckie SŁONKA w Legnicy, Babin 12, 59-223 Krotoszyce
  9. Obwód Łowiecki nr 149 - Koło Łowieckie CYRANKA Legnica, Mikołajowice 26/3, 59-241 Legnickie Pole

Szczegółowy podział obwodów łowieckich na terenie województwa dolnośląskiego przedstawia mapa https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp101

Pliki do pobrania