Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że jako największa Organizacja Pożytku Publicznego w Polsce, od 2001 r. zajmująca się edukacją, posiadamy szerokie możliwości udzielenia wsparcia finansowego działającym na terenie Państwa gminy organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji dostępnymi Państwu kanałami ww. organizacjom, szczególnie tym małym, nie posiadającym statusu OPP, mającym trudności z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności.

Jako jeden z prężniej działających podmiotów sektora pozarządowego w naszym kraju dysponujemy zaawansowaną bazą technologiczną (serwery, platformy e-learningowe) oraz wykwalifikowaną kadrą doradców i konsultantów.

Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu środków oraz dotacji na rozwój organizacji pozarządowych, jak i możliwość tworzenia partnerstwa przy wspólnej realizacji projektów, gwarantując przy tym wkład środków własnych naszego Stowarzyszenia.

Szczegółowych odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące powyższych informacji udzielają nasi koordynatorzy regionalni. Kontakt do nich znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.ps.org.pl

Zachęcamy do podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkota. Prężnie i owocnie działający sektor pozarządowym na terenie Państwa gminy to korzyść dla jej mieszkańców i przyczynek do dalszego rozwoju.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Rodziców no Rzecz Pomocy Szkołom
,, Przyjazna Szkoła"