Kierownik Referatu:
Agnieszka DAŃCZAK
  Kontakt: tel. 76-72-43-435

Do zakresu działania Referatu Informatyki należą sprawy:

 1. nadzoru nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej powiatu;
 2. nadzoru nad wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów i spraw;
 3. monitoringu pracy komputerów w starostwie;
 4. identyfikowania potrzeb i problemów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwanie pozabudżetowych źródeł ich finansowania;
 5. przekazywania lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i usług e-administracji;
 6. wdrażania i nadzoru nad eksploatacją stosowanych w starostwie aplikacji, programów i systemów informatycznych;
 7. wsparcia komórek organizacyjnych starostwa w realizacji wdrożeń informatycznych;
 8. nadzoru nad publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronach internetowych powiatu;
 9. sprawowania technicznego nadzoru nad wewnętrznymi serwerami starostwa;
 10. prowadzenia prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i administrowania wewnętrzną siecią komputerową w budynku starostwa powiatowego oraz monitoringu jej funkcjonowania;
 11. zarządzania dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń;
 12. sprawowania technicznego nadzoru i serwisowania w podstawowym zakresie sprzętu informatycznego;
 13. wykonywania elektronicznych kopii bezpieczeństwa i elektronicznej archiwizacji danych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa, a także odzyskiwania utraconych danych;
 14. prowadzenia rejestrów interwencji informatycznych;
 15. organizowanie szkoleń wewnętrznych dotyczących informatycznych metod pracy oraz udział w zewnętrznych szkoleniach z zakresu informatyki;
 16. wykonywanie dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem rozliczeń za usługi telekomunikacyjne w urzędzie;
 17. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP;
 18. zagwarantowanie obsługi informatycznej wyborów,
 19. nadzór i zarządzanie uprawnieniami dostępowymi do portali zewnętrznych w celu realizacji zadań urzędu (np. bank, Główny Urząd Statystyczny, e-mail, itp.),
 20. prowadzenie polityki licencyjnej na wykorzystywane w urzędzie aplikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
{poprzedni="36"}{rodzic="12"}{nastepny="38"}
 1. identyfikowania potrzeb i problemów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwanie pozabudżetowych źródeł ich finansowania;

 2. przekazywania lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i usług e-administracji;

 3. nadzoru nad wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów;

 4. wdrażania i nadzoru nad eksploatacją stosowanych w starostwie aplikacji, programów i systemów informatycznych;

 5. wsparcia komórek organizacyjnych starostwa w realizacji wdrożeń informatycznych;

 6. nadzoru nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej powiatu;

 7. nadzoru nad publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronach internetowych powiatu;

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY

20

 1. sprawowania technicznego nadzoru nad wewnętrznymi serwerami starostwa;

 2. prowadzenia prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i administrowania wewnętrzną siecią komputerową LAN w budynku starostwa powiatowego oraz monitoringu jej funkcjonowania;

 

 1. monitoringu pracy komputerów w starostwie;

 2. zarządzania dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń;

 3. sprawowania technicznego nadzoru i serwisowania w podstawowym zakresie sprzętu informatycznego;

 4. wykonywania elektronicznych kopii bezpieczeństwa i elektronicznej archiwizacji danych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa, a także odzyskiwania utraconych danych;

 5. prowadzenia rejestrów interwencji informatycznych;

 6. organizowanie szkoleń wewnętrznych dotyczących informatycznych metod pracy oraz udział w zewnętrznych szkoleniach z zakresu informatyki.