Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza  na Cykl  szkoleniowy adresowany do dolnośląskich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)  zainteresowanych rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie zapraszamy organizacje zajmujące się turystyką, edukacją, sportem,  kulturą i zdrowiem zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Twoja organizacja jako przedsiębiorstwo społeczne?

W jaki sposób zbudować niezależność organizacji i pozyskiwać środki na działalność?

Czy można realizować cele społeczne i  wykorzystać narzędzia  stosowane w biznesie?
Chcesz zmienić funkcjonowanie własnej organizacji?

Na naszych szkoleniach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie :

 • aspektów prawno - finansowych zakładania przedsiębiorstwa społecznego
  (w tym m.in. działalność odpłatna, działalność gospodarcza,  spółdzielnia  socjalna)
 • zarządzania przedsiębiorstwem społecznym
 • motywowania, dbania o rozwój pracowników i współpracowników
 • tworzenia produktów i usług do sprzedaży przez przedsiębiorstwo społeczne
 • konstruowania  biznesplanu
 • pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji poprzez realizację projektów.

Do udziału w Cyklu szkoleniowym mogą zostać zgłoszone 2-3 osoby z organizacji pozarządowej, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • świadczą pracę na rzecz organizacji pozarządowej (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa wolontarystyczna),
 • są zameldowane na terenie województwa dolnośląskiego i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną w KRS posiadającą siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego,
 • wyrażają zgodę na udział w projekcie w godzinach pracy w podanych terminach,
 • wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku do celów rekrutacji, promocji, monitoringu i ewaluacji przez RCWIP w ramach projektu ”Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych”

DATY, MIEJSCA ORAZ TEMATYKA SZKOLEŃ:

25-26.X.2010 Krzyżowa
Motywacja w grupie, rozwój indywidualny, narzędzia motywowania

15-16.XI.2010 Duszniki Zdrój
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych ( spółdzielnie socjalne, działalność odpłatna, działalność gospodarcza) aspekty prawno finansowe

13-15.XII.2010 Duszniki Zdrój
Marketing i sprzedaż w działalności gospodarczej – biznesplan, nisze rynkowe,
tworzenie usług

17-19.I.2011 Krzyżowa
Zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem społecznym-planowanie

07-08.II.2011 Krzyżowa
Finansowanie działań, logika projektowa

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Cykl szkoleniowy będzie realizowany od października 2010 do lutego 2011 r.
 • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób (maksymalnie 8 organizacji pozarządowych).
 • Dla grupy przewidziano 12 dni szkoleniowych tj. 78 godzin dydaktycznych
  • dwa  3-dniowe zjazdy
  • trzy  2-dniowe zjazdy.
 • Każda osoba biorąca udział w cyklu skorzysta z minimum 4 godzin doradztwa.
 • Każda osoba przed zakwalifikowaniem się do cyklu musi odbyć rozmowę rekrutacyjną.
 • Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.
 • Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Cykl szkoleniowy organizowany jest w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku-Wałbrzych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz odesłanie go  do dnia 24 września 2010 na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, faxem  na nr 74 666 2222, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan zgłoszenia) .
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne. Projektodawca poinformuje telefonicznie o dacie i miejscu spotkania. Każda z zakwalifikowanych organizacji będzie zobowiązana do podpisania umowy o udzielenie wsparcia.

W razie pytań prosimy o kontakt z:
Biurem RCWIP w Wałbrzychu tel. 74 666 2222 lub 74 666 2221