Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Rada Powiatu Legnickiego w dniu 28 października 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2011”